می 26, 2020
علت تاخیر در تکامل حرکتی کودکان

اختلالات موثر بر تاخیر در تکامل حرکتی کودکان (بخش دوم)

سندروم گیلن باره سندرم گیلن باره که با نام پلی نوروپاتی دمیلینیزان التهابی نیز شناخته می شود، یک بیماری خودایمنی است که با دمیلینه شدن اعصاب […]
ژوئن 29, 2020
فلج شل حاد

فلج شل در کودکان

فلج شل چیست؟ یکی از اورژانس های پزشکی، کودکی است که ناگهان دچار فلج شل می شود. اختلال می تواند در هر جایی از شاخ قدامی […]