می 4, 2020
بیش فعالی کودکان

مهمترین علائم بیش فعالی در کودکان چیست؟ بخش اول

چهارمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی برای تشخیص اختلال بیش فعالی وجود نشانه های این اختلال را قبل از هفت سالگی ضروری می […]