ژوئن 9, 2020
عدم رشد قد در کودکان

علل رشد نکردن قد در کودکان چیست؟

رشد قد در کودکان کودکان زمینه ژنتیکی، تغذیه ای و عاطفی خاص خود را دارند. مجموعه این عوامل است که رشد و قد نهایی کودک را […]