می 14, 2020
انواع اختلالات خواب در کودکان ( خوابگردی و کابوس در خواب و... )

انواع اختلالات شایع خواب در کودکان (بخش اول)

خوابگردی در 15 درصد از کودکان 5 الی 12 ساله رخ می دهد که بیشترین شیوع آن در سنین 4 الی 6 سالگی است. بنا بر […]