مارس 8, 2020

نوار مغز اطفال

نوار مغز چه نوع آزمایش است؟ نوار مغز یا الکتروآنسفالوگرافی یا EEG تستی است که برای بررسی عملکرد مغز انجام می شود. مغز بوسیله یک سری […]