آوریل 27, 2020
وسواس در کودکان

علل اختلال وسواس در کودکان و روش های درمان آن

اختلال وسواس در کودکان اختلال وسواس در كودكان به صورت تفكرات مزاحم و تكرار كلیشه وار رفتارهای خاصی بروز می كند كه موجب برانگیختگی و نگرانی […]