ژوئن 16, 2020
میکروسفالی در کودکان

میکروسفالی و ماکروسفالی در کودکان چیست؟

اختلالات استخوانی شدن جمجمه مادرزادی جمجمه اختلالات مادرزادی جمجمه می تواند به علت اختلالات اولیه استخوان و یا ناهنجاری های سیستم عصبی مرکزی همراه بیماری های […]
ژوئن 21, 2020
علت ژنتیکی عقب ماندگی ذهنی کودکان

علل ژنتیکی ایجاد عقب ماندگی ذهنی در کودکان چیست؟

عوامل مختلفی در ایجاد عقب ماندگی ذهنی شامل عوامل ژنتیک، تکاملی، اکتسابی و یا ترکیبی از این موارد وجود دارد. علل ژنتیکی شامل علل کروموزومی و […]