دسامبر 1, 2019

اندازه دور سر کودک و بیماری های مرتبط با آن

آیا اندازه دور سر کودک اهمیتی درد؟ برای شرح اهمیت یک مشکل مرتبط با سلامت مردم، ابتدا باید دید چه میزان از علت مراجعه به پزشکان […]
ژوئن 16, 2020
میکروسفالی در کودکان

میکروسفالی و ماکروسفالی در کودکان چیست؟

اختلالات استخوانی شدن جمجمه مادرزادی جمجمه اختلالات مادرزادی جمجمه می تواند به علت اختلالات اولیه استخوان و یا ناهنجاری های سیستم عصبی مرکزی همراه بیماری های […]