می 9, 2020
اختلالات گفتاری و تکلم در کودکان

اختلالات گفتاری در کودکان چیست؟

انسان از تکلم برای برقراری ارتباط با همنوعان خود استفاده می کند. هر گونه اشکال در نحوه گفتار یا ناتوانی در بیان افکار یا درک گفته […]
می 21, 2020
تاخیر در تکلم کودکان، لکنت زبان کودکان

تاخیر در گفتار و لکنت زبان کودکان

اختلالات گفتاری تکامل زبان و گفتار مراحل مهمی در تکامل طبیعی یک کودک را تشکیل می دهند. چهار جزء اصلی تکامل زبان شامل معناشناسی، عمل شناسی، […]