می 6, 2020
صرع در کودکان

علل حملات صرعی در کودکان

چرا صرع اتفاق می افتد؟ هر کسی ممکن است مبتلا به صرع شود. نوزادان، کودکان، نوجوانان و افراد بزرگسال همه می توانند صرع داشته باشند. بیشترین […]