می 11, 2020
تب و تشنج در کودکان

تشنج ناشی از تب در کودکان چه زمانی اتفاق می افتد؟

تشنج ناشی از تب چیست؟ تشنج ناشی از تب واقعه ای تشنجی است که منحصرا در زمان کودکی اتفاق می افتد. اتحادیه بین المللی برعلیه صرع، […]