می 4, 2020
بیش فعالی کودکان

مهمترین علائم بیش فعالی در کودکان چیست؟ بخش اول

چهارمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی برای تشخیص اختلال بیش فعالی وجود نشانه های این اختلال را قبل از هفت سالگی ضروری می […]
می 10, 2020
علائم بیش فعالی در کودکان و نوجوانان

مهمترین علائم بیش فعالی در کودکان چیست؟ (بخش دوم)

دوره کودکی میانه (سنین 6 تا 12 سال) بیشترین زمانی که کودکان نشانه های شدید اختلال بیش فعالی را بروز می دهند، سن کودکی میانه است. […]