می 25, 2020
اختلالات خواب در کودکان

انواع اختلالات شایع خواب در کودکان (بخش دوم)

آپنه انسدادی حین خواب دوره های انسداد یا نسبی راه هوایی با اختلال در تبادل هوا در حین خواب که منجر به کاهش اشباع اکسیژن شریانی […]