می 18, 2020
سلول درمانی در بیماری ضعف عصبی عضلانی کودکان

سلول درمانی در بیماری های مغز و اعصاب کودکان

سلول درمانی امیدهای تازه ای را در جهت ترمیم بافت های آسیب دیده فراهم کرده است . امروز، دانشمندان در سراسر جهان با انجام تحقیقات سلولی […]
می 28, 2020
ضعف عضلانی در کودکان

بیماری میوپاتی در کودکان

بیماری میوپاتی چیست؟ میوپاتی نوعی بیماری عصبی عضلانی است که عموما با ضعف عضلانی زیاد خصوصا در عضلات نزدیک به تنه مثل عضلات ناحیه لگن و […]