می 27, 2020
بازی و سرگرمی برای کودکان اوتیسم

سرگرمی های کودکان اوتیسم چیست؟

سرگرمی برای کودکان دارای اوتیسم به چهار دسته تقسیم می شود: بازی گروهی شعرخوانی کتاب خواندن بازی با اسباب بازی بازی گروهی در این نوع بازی […]