ژوئن 8, 2020
تغذیه کودکان دارای بیش فعالی

رژیم غذایی کودکان دارای بیش فعالی چیست؟

بیش فعالی چیست؟ شایع ترین بیماری رفتاری عصبی در کودکان است. بیش فعالی به معنای بی توجهی، اختلال در تمرکز، پرخاشگری و پرتحرکی بیش از حد […]