می 13, 2020
عوامل ایجاد میگرن در کودکان

چه عواملی می توانند سبب ایجاد میگرن در کودکان شوند؟

تغذیه نخوردن غذا، مصرف غذاها و تنقلات قنددار به جای خوردن غذاهای مناسب می تواند قند خون را کاهش داده و این مورد به حمله میگرن […]