می 28, 2020
ضعف عضلانی در کودکان

بیماری میوپاتی در کودکان

بیماری میوپاتی چیست؟ میوپاتی نوعی بیماری عصبی عضلانی است که عموما با ضعف عضلانی زیاد خصوصا در عضلات نزدیک به تنه مثل عضلات ناحیه لگن و […]