ژوئن 25, 2020
قرص کارمابازپین تگاکارد

داروی ضد تشنج، کاربامازپین

اشکال و دسته دارویی کاربامازپین، داروی ضد تشنج و ضد دردهای نوروپاتی است. این دارو به صورت قرص 200 و 200 میلی گرم و شربت 250 […]
ژوئن 28, 2020
عوارض فنوباربیتال

داروی ضد تشنج، فنوباربیتال

اشکال و دسته دارویی داروی فنوباربیتال در دو شکل قرص و ویال تزریقی وجود دارد و معمولا برای درمان تشنج و انواع صرع به کار می […]