ژوئن 24, 2020
اختلال یادگیری در کودکان

اختلال یادگیری خواندن در کودکان

یکی از شایع ترین و شدیدترین نوع اختلال یادگیری در کودکان، اختلال یادگیری خواندن یا دیس لکسی است. مهارت خواندن در موفقیت تحصیلی، اقتصادی و اجتماعی […]