ژوئن 15, 2020
سدیم والپروات دپاکین

داروی ضد تشنج، سدیم والپروات

اشکال و دسته دارویی سدیم والپروات به شکل قرص سدیم والپروات، دپاکین، رهاکی، اورلپت، اپیلیم، شربت والپروات سدیم، اپیلیم و ویال تزریقی وجود دارد. این دارو […]