می 11, 2020
تب و تشنج در کودکان

تشنج ناشی از تب در کودکان چه زمانی اتفاق می افتد؟

تشنج ناشی از تب چیست؟ تشنج ناشی از تب واقعه ای تشنجی است که منحصرا در زمان کودکی اتفاق می افتد. اتحادیه بین المللی برعلیه صرع، […]
ژوئن 7, 2020
علت سرگیجه در کودکان

عوامل بروز سرگیجه در کودکان

سرگیجه در کودکان سرگیجه واقعی عبارت است از حالتی که بیمار احساس می کند محیط پیرامون او گرد سرش می چرخد و یا اگر چشم هایش […]