می 12, 2020
بیماری نیستاگاموس در کودکان

بیماری نیستاگاموس در کودکان

بیماری نیستاگاموس چیست؟ نیستاگاموس یک بیماری شایع عصبی می باشد که باعث اختلال ریتمیک در حرکت چشم ها می شود این بیماری دارای دو فاز می […]