می 14, 2020
انواع اختلالات خواب در کودکان ( خوابگردی و کابوس در خواب و... )

انواع اختلالات شایع خواب در کودکان (بخش اول)

خوابگردی در 15 درصد از کودکان 5 الی 12 ساله رخ می دهد که بیشترین شیوع آن در سنین 4 الی 6 سالگی است. بنا بر […]
می 25, 2020
اختلالات خواب در کودکان

انواع اختلالات شایع خواب در کودکان (بخش دوم)

آپنه انسدادی حین خواب دوره های انسداد یا نسبی راه هوایی با اختلال در تبادل هوا در حین خواب که منجر به کاهش اشباع اکسیژن شریانی […]