می 17, 2020
بازی با کودکان اوتیسم

چگونه با یک کودک دارای اوتیسم بازی کنیم؟

یک کودک اوتیسم چگونه بازی می کند؟ برای یک کودک دارای اوتیسم بازی کردن آسان نیست. شخص متوجه می شود که او به روش متفاوت از […]
می 23, 2020
درمان کودکان اوتیسم

درمان روزانه کودکان اوتیسم

روش درمان روزانه در این درمان تمرکز بر برقراری نظم و روتین در زندگی روزانه است. تأثیر این روش در راستای این اصل است که کودکان […]
می 27, 2020
بازی و سرگرمی برای کودکان اوتیسم

سرگرمی های کودکان اوتیسم چیست؟

سرگرمی برای کودکان دارای اوتیسم به چهار دسته تقسیم می شود: بازی گروهی شعرخوانی کتاب خواندن بازی با اسباب بازی بازی گروهی در این نوع بازی […]