آدرس:

تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از تقاطع ظفر، روبروی بیمارستان ایرانمهر، انتهای بن بست مرشدی، ساختمان پزشکان مهرآفرین، طبقه دوم، واحد ۶

شماره تماس

٠٢١٢٦٤٠٧٥٠٥(٩٨+)
٠٢١٢٦٤٠٠٧٧٩(٩٨+)