مارس 8, 2020

نوار مغز اطفال

نوار مغز چه نوع آزمایش است؟ نوار مغز یا الکتروآنسفالوگرافی یا EEG تستی است که برای بررسی عملکرد مغز انجام می شود. مغز بوسیله یک سری […]
مارس 19, 2020

نوار مغز کودکان و سوالات والدین

نوار مغز در کودکان چه کاربردی دارد؟ نوار مغز کودکان روشی تشخیصی است که برای بررسی عملکرد مغز کودکان انجام می شود. ارتباطات سلول ها یا […]
مارس 26, 2020

مرکز نوار مغز کودکان

آیا می دانید نوار مغز چیست؟ در مغز انسان میلیاردها نورون یا سلول عصبی وجود دارد. ارتباط میان نورونهای داخل مغزی با یکدیگر و با بخشهای […]