آوریل 9, 2020

فلج مغزی یا CP

فلج مغزی یا CP چیست؟ فلج مغزی یا CP  خلاصه شده Cerebral Palsy بوده که بیانگر اختلال حرکتی غیرپیشرونده ای است که به علت آسیب مغزی […]