ژانویه 7, 2020

درمان سرگیجه

سرگیجه در کودکان چقدر شایع است؟ سرگیجه به معنای احساس ناخوشایند چرخش در کودکان است. در حدود ۵ درصد از کودکان دچار حمله سرگیجه می شوند. در بیش از […]
فوریه 8, 2020
سرگیجه در کودکان چیست

سرگیجه در کودکان

سرگیجه در کودکان به چه صورتی شکل می گیرد ؟ سرگیجه را می توان به‌ صورت وجود احساس چرخش در سر تفسیر نمود ، مانند سرگیجه‌ای […]
می 12, 2020
سرگیجه در کودکان

سرگیجه در کودکان چیست؟

سرگیجه واقعی عبارت است از حالتی که بیمار احساس می کند محیط پیرامون او گرد سرش می چرخد و  یا اگر چشم هایش را ببندد می […]
ژوئن 7, 2020
علت سرگیجه در کودکان

عوامل بروز سرگیجه در کودکان

سرگیجه در کودکان سرگیجه واقعی عبارت است از حالتی که بیمار احساس می کند محیط پیرامون او گرد سرش می چرخد و یا اگر چشم هایش […]