مارس 21, 2020

علت تشنج کودکان

تشنج کودکان چیست؟ یکی از شایع ترین مشکلات مغز و اعصاب کودکان ویا شایع‌ترین اختلال مغزی در کودکان، که نگرانی بسیار شدیدی در والدین آنان ایجاد […]
ژوئن 15, 2020
سدیم والپروات دپاکین

داروی ضد تشنج، سدیم والپروات

اشکال و دسته دارویی سدیم والپروات به شکل قرص سدیم والپروات، دپاکین، رهاکی، اورلپت، اپیلیم، شربت والپروات سدیم، اپیلیم و ویال تزریقی وجود دارد. این دارو […]
ژوئن 25, 2020
قرص کارمابازپین تگاکارد

داروی ضد تشنج، کاربامازپین

اشکال و دسته دارویی کاربامازپین، داروی ضد تشنج و ضد دردهای نوروپاتی است. این دارو به صورت قرص 200 و 200 میلی گرم و شربت 250 […]
ژوئن 28, 2020
عوارض فنوباربیتال

داروی ضد تشنج، فنوباربیتال

اشکال و دسته دارویی داروی فنوباربیتال در دو شکل قرص و ویال تزریقی وجود دارد و معمولا برای درمان تشنج و انواع صرع به کار می […]