مارس 7, 2020

علت تیک در کودکان

تیک در کودکان چه تعریفی دارد؟ اگر به افراد جامعه دقیق نگاه کنیم، کسانی را می‌بینیم که حرکاتی در بدن یا حالاتی در چهره آنها هست […]
مارس 7, 2020

تیک در کودکان

تیک عبارت است از حرکات و رفتارهای غیر ارادی که به صورت ناگهانی و یکباره فرد آنها را انجام می دهد . اختلال تیک به صورت […]