دسامبر 1, 2019

اندازه دور سر کودک و بیماری های مرتبط با آن

آیا اندازه دور سر کودک اهمیتی درد؟ برای شرح اهمیت یک مشکل مرتبط با سلامت مردم، ابتدا باید دید چه میزان از علت مراجعه به پزشکان […]
ژانویه 7, 2020

انواع کم توانی ذهنی در کودکان

مقدمه احتمالا اسم کم توانی ذهنی به گوشتان خورده باشد. همه ما در اطرافمان تاحدی با افراد کم توان ذهنی برخورد داشته ایم. کم توانی ذهنی […]
ژانویه 21, 2020

تأخیر تکاملی در کودکان

تأخیر تکاملی در کودکان چیست؟ تکامل طبیعی یعنی مهارت هایی که یک کودک باید در یک طیف سنی خاص بدست بیاورد وقتی این مهارتها در بالاترین […]
مارس 21, 2020

رشد دور سر کودک

دور سر کودک حین تولد را می دانید؟ بسیاری از والدین دور سر نوزاد خود را با یکدیگر مقایسه می کنند و وقتی دور سر نوزادشان […]